Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

          

 

 

 

Zmiany w regulaminie świetlicy obowiązujące od 01.09.2015r.

 

 

V Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I – IV i grup 0 uczęszczających do świetlicy otrzymuje brzmienie:

 

1. Wychowawcy kl. 0 – II są zobowiązani do zabrania dzieci na zajęcia ze świetlicy porannej.

 

2. Uczniowie kl. III, o godz. 7.30, za zgodą nauczyciela świetlicy, samodzielnie wychodzą ze świetlicy porannej i udają się pod salę, w której będą mieć zajęcia.

 

3. Wychowawcy klas 0 – III są zobowiązani do odprowadzenia, po zajęciach, dzieci do świetlicy.

 

4. Jeżeli zajęcia rozpoczyna inny nauczyciel (np. religii, języka angielskiego), jest on również zobowiązany do zabrania dzieci kl.0 - II na zajęcia ze świetlicy.

 

5. Jeżeli zajęcia kończy inny nauczyciel (np. religii, języka angielskiego), jest on również zobowiązany do odprowadzenia dzieci kl.0 - III do świetlicy po skończonych zajęciach.

 

6. Uczniowie klasy IV sami przychodzą na zajęcia świetlicowe po zakończonych zajęciach obowiązkowych i dodatkowych organizowanych przez szkołę.

 

 


Przejdź do góry